תיאטרון החאן - תאריכים והזמנות
רח' דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון 02-6303600
החאן - תיאטרון לאוהבי תיאטרון

לוח ההצגות מעודכן לחודשיים הקרובים.

להצגות בחודשים עתידיים – המידע הינו חלקי בלבד ויתעדכן בהמשך.

מרץ 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
03.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
04.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
05.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
07.03.2015
שבת
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
07.03.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
08.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
09.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
19.03.2015
הזמן
21:00
במה 2 מסומנת
19.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
21.03.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
22.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
23.03.2015
הזמן
17:30
תיאטרון החאן
24.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
24.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
25.03.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
25.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
26.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
28.03.2015
שבת
הזמן
21:00
במה 2 מסומנת
28.03.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
29.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
30.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
31.03.2015
אפריל 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
01.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
02.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
06.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
07.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
08.04.2015
הזמן
21:00
תיאטרון החאן
11.04.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
12.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
13.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
14.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
15.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
16.04.2015
הזמן
21:00
במה 2 מסומנת
16.04.2015
הזמן
21:00
תיאטרון החאן
18.04.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
19.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
20.04.2015
הזמן
20:00
במה 2 מסומנת
29.04.2015
הזמן
20:00
במה 2 מסומנת
30.04.2015
מאי 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
04.05.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
04.05.2015
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
05.05.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
10.05.2015
הזמן
20:30
מרכז שמשון
11.05.2015
הזמן
20:30
מרכז שמשון
12.05.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
14.05.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
26.05.2015
יוני 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
30.06.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
30.06.2015