רח' דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון 02-6303600
החאן - תיאטרון לאוהבי תיאטרון

אפריל 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
20:00
החאן הקטן - במה 2
01.04.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
01.04.2014
18:00
אולם תיאטרון החאן
02.04.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
02.04.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
03.04.2014
20:30
החאן הקטן - במה 2
03.04.2014
21:00
אולם תיאטרון החאן
05.04.2014
שבת
21:00
החאן הקטן - במה 2
05.04.2014
שבת
21:00
אולם תיאטרון החאן
06.04.2014
17:30
אולם תיאטרון החאן
07.04.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
07.04.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
08.04.2014
21:00
אולם תיאטרון החאן
10.04.2014
21:00
אולם תיאטרון החאן
12.04.2014
שבת
21:00
אולם תיאטרון החאן
15.04.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
16.04.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
17.04.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
19.04.2014
שבת
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
21.04.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
22.04.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
23.04.2014
הזמן
20:30
בית שמואל
23.04.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
23.04.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
24.04.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
24.04.2014
הזמן
20:30
בית שמואל
24.04.2014
הזמן
21:00
החאן הקטן - במה 2
26.04.2014
שבת
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
26.04.2014
שבת
הזמן
19:00
אולם תיאטרון החאן
27.04.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
27.04.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
29.04.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
30.04.2014
מאי 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
17:30
החאן הקטן - במה 2
01.05.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
01.05.2014
הזמן
21:00
החאן הקטן - במה 2
08.05.2014
13:00
אולם תיאטרון החאן
09.05.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
10.05.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
11.05.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
12.05.2014
הזמן
17:30
אולם תיאטרון החאן
13.05.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
13.05.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
13.05.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
14.05.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
14.05.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
15.05.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
15.05.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
17.05.2014
שבת
הזמן
21:00
החאן הקטן - במה 2
17.05.2014
שבת
הזמן
17:30
אולם תיאטרון החאן
19.05.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
19.05.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
20.05.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
20.05.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
21.05.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
21.05.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
22.05.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
22.05.2014
הזמן
21:00
החאן הקטן - במה 2
24.05.2014
שבת
21:00
אולם תיאטרון החאן
24.05.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
25.05.2014
הזמן
17:30
אולם תיאטרון החאן
26.05.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
26.05.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
27.05.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
27.05.2014
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
28.05.2014
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
28.05.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
29.05.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
29.05.2014
הזמן
21:15
אולם תיאטרון החאן
31.05.2014
שבת
הזמן
21:15
החאן הקטן - במה 2
31.05.2014
שבת
יוני 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
01.06.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
04.06.2014
הזמן
21:30
החאן הקטן - במה 2
07.06.2014
שבת
הזמן
21:30
אולם תיאטרון החאן
07.06.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
08.06.2014
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
09.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
09.06.2014
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
09.06.2014
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
10.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
10.06.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
10.06.2014
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
10.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
11.06.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
11.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
12.06.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
12.06.2014
הזמן
21:30
אולם תיאטרון החאן
14.06.2014
שבת
הזמן
21:30
החאן הקטן - במה 2
14.06.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
15.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
17.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
18.06.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
18.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
19.06.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
19.06.2014
הזמן
21:30
אולם תיאטרון החאן
21.06.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
22.06.2014
הזמן
17:30
אולם תיאטרון החאן
23.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
23.06.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
24.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
25.06.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
25.06.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
26.06.2014
הזמן
21:00
החאן הקטן - במה 2
26.06.2014
הזמן
21:30
אולם תיאטרון החאן
28.06.2014
שבת
הזמן
21:30
החאן הקטן - במה 2
28.06.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
30.06.2014