תיאטרון החאן - תאריכים והזמנות
רח' דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון 02-6303600
החאן - תיאטרון לאוהבי תיאטרון

יולי 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
09:00
אודיטוריום רוזין - תל אביב
01.07.2014
21:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
01.07.2014
17:30
אולם תיאטרון החאן
02.07.2014
18:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
02.07.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
02.07.2014
21:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
02.07.2014
18:00
בית ציוני אמריקה, תל אביב
03.07.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
03.07.2014
21:30
אולם תיאטרון החאן
05.07.2014
שבת
20:30
אולם תיאטרון החאן
06.07.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
07.07.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
08.07.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
09.07.2014
16:30
אולם תיאטרון החאן
10.07.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
10.07.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
15.07.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
16.07.2014
20:30
החאן הקטן - במה 2
16.07.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
17.07.2014
20:30
החאן הקטן - במה 2
17.07.2014
21:00
החאן הקטן - במה 2
19.07.2014
שבת
21:30
אולם תיאטרון החאן
19.07.2014
שבת
17:00
אולם תיאטרון החאן
20.07.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
22.07.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
23.07.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
24.07.2014
הזמן
21:00
החאן הקטן - במה 2
26.07.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
29.07.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
29.07.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
30.07.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
30.07.2014
הזמן
17:30
אולם תיאטרון החאן
31.07.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
31.07.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
31.07.2014
אוגוסט 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
21:30
אולם תיאטרון החאן
02.08.2014
שבת
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
18.08.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
19.08.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
19.08.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
20.08.2014
הזמן
21:30
החאן הקטן - במה 2
23.08.2014
שבת
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
25.08.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
26.08.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
27.08.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
27.08.2014
הזמן
21:30
החאן הקטן - במה 2
30.08.2014
שבת
20:30
אודיטורים שיין - תל אביב
31.08.2014
ספטמבר 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
01.09.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
02.09.2014
הזמן
20:30
החאן הקטן - במה 2
04.09.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
04.09.2014
הזמן
21:00
החאן הקטן - במה 2
06.09.2014
שבת
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
06.09.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
08.09.2014
הזמן
17:30
אולם תיאטרון החאן
09.09.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
09.09.2014
הזמן
21:00
החאן הקטן - במה 2
11.09.2014
הזמן
19:00
החאן הקטן - במה 2
14.09.2014
הזמן
20:30
בית שמואל
14.09.2014
הזמן
19:00
החאן הקטן - במה 2
15.09.2014
הזמן
20:30
בית שמואל
15.09.2014
הזמן
19:00
החאן הקטן - במה 2
16.09.2014
13:00
אולם תיאטרון החאן
19.09.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
20.09.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
21.09.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
22.09.2014
הזמן
21:00
אולם תיאטרון החאן
27.09.2014
שבת
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
28.09.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
29.09.2014
הזמן
17:30
אולם תיאטרון החאן
30.09.2014
הזמן
20:30
אולם תיאטרון החאן
30.09.2014