תיאטרון החאן - תאריכים והזמנות
רח' דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון 02-6303600
החאן - תיאטרון לאוהבי תיאטרון


בשל החלפת תוכנת הזמנת הכרטיסים, זמנית, לא ניתן להזמין כרטיסים ולבדוק מצב מנוי באתר החאן


ספטמבר 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
20:30
אולם תיאטרון החאן
01.09.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
02.09.2014
20:30
החאן הקטן - במה 2
04.09.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
04.09.2014
21:00
החאן הקטן - במה 2
06.09.2014
שבת
21:00
אולם תיאטרון החאן
06.09.2014
שבת
20:30
אולם תיאטרון החאן
08.09.2014
20:30
החאן הקטן - במה 2
08.09.2014
17:30
אולם תיאטרון החאן
09.09.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
09.09.2014
20:30
החאן הקטן - במה 2
09.09.2014
20:30
החאן הקטן - במה 2
10.09.2014
21:00
החאן הקטן - במה 2
11.09.2014
19:00
החאן הקטן - במה 2
14.09.2014
20:30
בית שמואל
14.09.2014
19:00
החאן הקטן - במה 2
15.09.2014
20:30
בית שמואל
15.09.2014
19:00
החאן הקטן - במה 2
16.09.2014
13:00
אולם תיאטרון החאן
19.09.2014
21:00
אולם תיאטרון החאן
20.09.2014
שבת
20:30
אולם תיאטרון החאן
21.09.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
22.09.2014
21:00
אולם תיאטרון החאן
27.09.2014
שבת
20:30
אולם תיאטרון החאן
28.09.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
29.09.2014
17:30
אולם תיאטרון החאן
30.09.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
30.09.2014
אוקטובר 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
20:30
אולם תיאטרון החאן
01.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
02.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
05.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
06.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
07.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
09.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
11.10.2014
שבת
11:00
החאן הקטן - במה 2
12.10.2014
17:00
החאן הקטן - במה 2
12.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
12.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
13.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
14.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
18.10.2014
שבת
20:30
אולם תיאטרון החאן
19.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
20.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
22.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
23.10.2014
20:30
החאן הקטן - במה 2
23.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
25.10.2014
שבת
20:30
אולם תיאטרון החאן
26.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
27.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
28.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
29.10.2014
20:30
אולם תיאטרון החאן
30.10.2014
21:00
החאן הקטן - במה 2
30.10.2014