תיאטרון החאן - תאריכים והזמנות
רח' דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון 02-6303600
החאן - תיאטרון לאוהבי תיאטרון

נובמבר 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
18:00
בית ציוני אמריקה
03.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
03.11.2014
21:00
בית ציוני אמריקה
03.11.2014
18:00
בית ציוני אמריקה
04.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
04.11.2014
21:00
בית ציוני אמריקה
04.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
05.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
06.11.2014
20:30
במה 2 מסומנת
06.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
08.11.2014
שבת
20:30
תיאטרון החאן
09.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
10.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
11.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
12.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
13.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
15.11.2014
שבת
20:30
תיאטרון החאן
16.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
17.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
18.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
19.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
20.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
22.11.2014
שבת
20:30
תיאטרון החאן
23.11.2014
10:30
תיאטרון החאן
24.11.2014
13:00
תיאטרון החאן
24.11.2014
20:30
במה 2 מסומנת
24.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
25.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
27.11.2014
20:30
תיאטרון החאן
29.11.2014
שבת
20:30
במה 2 מסומנת
29.11.2014
שבת
דצמבר 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
20:30
תיאטרון החאן
01.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
02.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
04.12.2014
21:00
במה 2 מסומנת
04.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
06.12.2014
שבת
20:30
במה 2 מסומנת
06.12.2014
שבת
20:30
תיאטרון החאן
07.12.2014
20:00
תיאטרון החאן
08.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
09.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
10.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
11.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
13.12.2014
שבת
18:00
תיאטרון החאן
14.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
15.12.2014
21:00
בית ציוני אמריקה
15.12.2014
18:00
בית ציוני אמריקה
16.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
16.12.2014
21:00
בית ציוני אמריקה
16.12.2014
18:00
בית ציוני אמריקה
17.12.2014
17:00
במה 2 מסומנת
18.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
29.12.2014
17:30
תיאטרון החאן
30.12.2014
20:30
תיאטרון החאן
30.12.2014