תיאטרון החאן - תאריכים והזמנות
רח' דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון 02-6303600
החאן - תיאטרון לאוהבי תיאטרון

לוח ההצגות מעודכן לחודשיים הקרובים.

להצגות בחודשים עתידיים – המידע הינו חלקי בלבד ויתעדכן בהמשך.

ינואר 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
28.01.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
28.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
29.01.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
29.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
31.01.2015
שבת
פברואר 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
19:30
תיאטרון החאן
01.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
04.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
05.02.2015
הזמן
21:00
במה 2 מסומנת
05.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
07.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
08.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
09.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
10.02.2015
הזמן
20:00
תיאטרון החאן
11.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
12.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
14.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
15.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
16.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
17.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
18.02.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
19.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
19.02.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
21.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
21.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
22.02.2015
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
24.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
24.02.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
24.02.2015
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
25.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
25.02.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
25.02.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
26.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
26.02.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
28.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
28.02.2015
שבת
מרץ 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
03.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
04.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
05.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
07.03.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
08.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
09.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
26.03.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
28.03.2015
שבת
אפריל 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
02.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
06.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
07.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
08.04.2015
הזמן
21:00
תיאטרון החאן
11.04.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
12.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
13.04.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
14.04.2015
מאי 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
04.05.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
04.05.2015
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
05.05.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
05.05.2015
יוני 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
30.06.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
30.06.2015