תיאטרון החאן - תאריכים והזמנות
רח' דוד רמז 2, ירושלים 93541, טלפון 02-6303600
החאן - תיאטרון לאוהבי תיאטרון

לוח ההצגות מעודכן לחודשיים הקרובים.

להצגות בחודשים עתידיים – המידע הינו חלקי בלבד ויתעדכן בהמשך.

דצמבר 2014
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
20:00
במה 2 מסומנת
23.12.2014
הזמן
20:00
במה 2 מסומנת
24.12.2014
הזמן
20:00
במה 2 מסומנת
25.12.2014
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
29.12.2014
הזמן
17:30
תיאטרון החאן
30.12.2014
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
30.12.2014
ינואר 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
01.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
03.01.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
04.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
05.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
06.01.2015
הזמן
18:00
תיאטרון החאן
08.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
08.01.2015
הזמן
21:00
במה 2 מסומנת
08.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
10.01.2015
שבת
הזמן
21:00
במה 2 מסומנת
10.01.2015
שבת
הזמן
10:30
תיאטרון החאן
11.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
12.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
13.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
14.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
15.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
17.01.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
18.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
19.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
20.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
21.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
22.01.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
22.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
24.01.2015
שבת
הזמן
21:00
תיאטרון החאן
25.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
26.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
27.01.2015
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
28.01.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
28.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
29.01.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
29.01.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
31.01.2015
שבת
פברואר 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
19:30
תיאטרון החאן
01.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
04.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
05.02.2015
הזמן
21:00
במה 2 מסומנת
05.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
07.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
08.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
09.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
10.02.2015
הזמן
20:00
תיאטרון החאן
11.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
12.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
14.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
15.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
16.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
17.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
18.02.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
19.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
19.02.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
21.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
21.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
22.02.2015
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
24.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
24.02.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
24.02.2015
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
25.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
25.02.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
25.02.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
26.02.2015
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
26.02.2015
הזמן
20:30
במה 2 מסומנת
28.02.2015
שבת
הזמן
20:30
תיאטרון החאן
28.02.2015
שבת
מרץ 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
אפריל 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
מאי 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
04.05.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
04.05.2015
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
05.05.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
05.05.2015
יוני 2015
כרטיסים
שעה
מקום
שם ההצגה
תאריך
יום
הזמן
18:00
בית ציוני אמריקה
30.06.2015
הזמן
21:00
בית ציוני אמריקה
30.06.2015